Main Menu
 

SPOLEČNOST PŘÁTEL MUZEA HLUČÍNSKA

Veřejná podpora občanskému sdružení

Otevřený dopis

občanům měst a obcí Hlučínska

Motto:

 

Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat v jeho prospěch.

(ze stanov občanského sdružení)

Vážení spoluobčané,

jménem přípravného výboru občanského sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.

V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme se rozhodli založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, ale především u místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné vydávání vlastivědného sborníku, podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku, pořádání diskuzních fór, přednášek, exkurzí apod. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímž úkolem bude předat „dědictví otců“.

 

Domníváme se, že živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Jsme sdružení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků).

 

Vážení občané, pokud jsou vám blízké tyto ideje, dovolujeme si vás požádat o podpis, kterým vyjádříte veřejnou podporu programu našeho občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

 

Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové přípravného výboru:

 

Jiří Siostrzonek Hlavní 130, 747 06 Opava 6

 

Josef Barták Promenádní 1, 748 01 Hlučín

 

Jiří Neminář Píšť 219, 747 18

My níže podepsaní občané vyjadřujeme veřejnou podporu programu občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

formulář pro tisk (Určeno pro příznivce, kteří se nezapisují do seznamu přes internet, ale zapisují se fyzicky do vytištěného formuláře). Podepsaný formulář je nutno odevzdat na informační centrum Hlučín (hlučínský zámek)

 

 Vyplnění veřejné podpory
(nebude zvěřejněn!)
* Povinný údaj


 Podepsaní
Celkem podpisů:
263 Podpisů
Jméno, Příjmení (včetně titulu) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec)
Bc.Lada Burečková Polní 29, 747 11 Kozmice
Adéla Semančiková Vřesinská 39a,Hlučín-Darkovičky
MVDr. Daniela Balarinová Bolatická 297, 74722 Dolní Benešov
Petr Skiba K Obecníku 366, 747 18 Píšť
prof.PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Stolařská 1068 688 01 Uherský Brod
PhDr. Petr Popelka, Ph.D. Vdovská 24, Ostrava, 712 00
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. Za komínem 489, 541 02 Trutnov
Eva Svobodová Pionýrská 13,748 01,Hlučín
Lenka Zaoralová Březová 115, 74744 Březová
Šárka Semančiková Vřesinská 39a Darkovičky
Ing. Monika Gebková Poštovní 15, 747 21 , Kravaře
Ing. Jiří Vojevoda Vrablovec 81, 74714 Ludgeřovice
Mgr. František Jaroš Kostelní 582, 747 18 Píšť
Bc.Edita Beranová Hlučínská 36,747 22 Dolní Benešov
Michal Kurz Skuherského 12, 370 01, České Budějovice
Martin Vitásek om, 30/300, 747 22, D. Benešov
gabriela onderková mgr. bezručovo nám.2 74601 Opava
Magda Menšíková Česká republika
Gabriela Miklušová Sudice
Martin Jesínek Slezská 464 , 747 41 Hradec nad Moravicí