Main Menu
 

SPOLEČNOST PŘÁTEL MUZEA HLUČÍNSKA

Veřejná podpora občanskému sdružení

Otevřený dopis

občanům měst a obcí Hlučínska

Motto:

 

Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat v jeho prospěch.

(ze stanov občanského sdružení)

Vážení spoluobčané,

jménem přípravného výboru občanského sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.

V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme se rozhodli založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, ale především u místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné vydávání vlastivědného sborníku, podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku, pořádání diskuzních fór, přednášek, exkurzí apod. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímž úkolem bude předat „dědictví otců“.

 

Domníváme se, že živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Jsme sdružení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků).

 

Vážení občané, pokud jsou vám blízké tyto ideje, dovolujeme si vás požádat o podpis, kterým vyjádříte veřejnou podporu programu našeho občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

 

Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové přípravného výboru:

 

Jiří Siostrzonek Hlavní 130, 747 06 Opava 6

 

Josef Barták Promenádní 1, 748 01 Hlučín

 

Jiří Neminář Píšť 219, 747 18

My níže podepsaní občané vyjadřujeme veřejnou podporu programu občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

formulář pro tisk (Určeno pro příznivce, kteří se nezapisují do seznamu přes internet, ale zapisují se fyzicky do vytištěného formuláře). Podepsaný formulář je nutno odevzdat na informační centrum Hlučín (hlučínský zámek)

 

 Vyplnění veřejné podpory
(nebude zvěřejněn!)
* Povinný údaj


 Podepsaní
Celkem podpisů:
263 Podpisů
Jméno, Příjmení (včetně titulu) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec)
Iveta Beranová Hlučínská, 36, 747 22, Dolní Benešov
Jan Dvořák Šafaříkova 1066, 547 01, Náchod
Mgr. Barbora Křižanovská Mařádkova 8, Opava Předměstí, 74601
Jan Pácal Pod Zámečkem 209, 500 06, Hradec Králové
Helmut Plaček Na Stavech 2, 74716 Hať
Ondřej Anlauf Březová 123, 74744 Březová
Michaela Špakovská Hlavní 120, 747 28 Štěpánkovice
Ing. Josef Drobný Horská 29, 400 04 Trmice
Pavel Kuchař Mgr. Na Malé straně 23, 747 17 Darkovice
Ing. Martin Kuchař Hlučínská 485, 747 22 Dolní Benešov
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D. Vl.Vančury 616/18, 74801 Hlučín
Jan Münster Ludgeřovice Strmá 1 74714
PhDr. Marie Schenková,CSc. Gudrichova 114, 747 06 Opava
Ing. Bc. Radek Starý Klicperova 1681/4, 747 05 Opava 5
Mgr. Helena Hantkeová Výstavní 29, Ostrava 702 00
Irmgard Ostárková ČSA 30,74801 Hlučín
Ing. Jan Rostek Vrablovec 431/14, 747 14 Ludgeřovice
Mgr. Růžena Rostková Vrablovec 431/14, 747 14 Ludgeřovice
Mgr. Martin Rostek Vrablovec 431/14, 747 14 Ludgeřovice
Mgr. Zdeňka Všetečková Jaroslava Seiferta 7, 748 01 Hlučín