Main Menu
 

SPOLEČNOST PŘÁTEL MUZEA HLUČÍNSKA

Veřejná podpora občanskému sdružení

Otevřený dopis

občanům měst a obcí Hlučínska

Motto:

 

Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat v jeho prospěch.

(ze stanov občanského sdružení)

Vážení spoluobčané,

jménem přípravného výboru občanského sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.

V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme se rozhodli založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky, ale především u místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné vydávání vlastivědného sborníku, podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku, pořádání diskuzních fór, přednášek, exkurzí apod. Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímž úkolem bude předat „dědictví otců“.

 

Domníváme se, že živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Jsme sdružení nepolitické. Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního (uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků).

 

Vážení občané, pokud jsou vám blízké tyto ideje, dovolujeme si vás požádat o podpis, kterým vyjádříte veřejnou podporu programu našeho občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

 

Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové přípravného výboru:

 

Jiří Siostrzonek Hlavní 130, 747 06 Opava 6

 

Josef Barták Promenádní 1, 748 01 Hlučín

 

Jiří Neminář Píšť 219, 747 18

My níže podepsaní občané vyjadřujeme veřejnou podporu programu občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“.

formulář pro tisk (Určeno pro příznivce, kteří se nezapisují do seznamu přes internet, ale zapisují se fyzicky do vytištěného formuláře). Podepsaný formulář je nutno odevzdat na informační centrum Hlučín (hlučínský zámek)

 

 Vyplnění veřejné podpory
(nebude zvěřejněn!)
* Povinný údaj


 Podepsaní
Celkem podpisů:
265 Podpisů
Jméno, Příjmení (včetně titulu) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec)
Lydie Říčná U pískovny 4, 747 16 Hať
Pavla Kalvarová U Zahrádek 12, 747 16 Hať
PhDr. Karel Müller Hlavní 128, 747 06 Opava 6
Ing. Pavel Sládeček Staňkova 31, 700 30, Ostrava
Jana Gebauerová Střední 111,Šilheřovice
Yveta Valkolvá, Ing. 747 19 Závada 107
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. Zámecká 587, 74741 Hradec nad Moravicí
Ing.František Kubla Zahradní 31, 748 01 Hlučín
Vladimír Kotek Tyršova 588/1, 748 01 Hlučín
Jan Soldán Mostecká 3178, 272 02 Kladno
Tomáš Řehoř Wiesenthalova 6, 155 00, Praha 5
Jiří Dudek Cihelní 33 748 01 Hlučín
Mgr.Stanislav Havlík Merhautova 179 613 00 Brno
Ing.Oto Návrat Uzavřená 14,747 14 Ludgeřovice
Jana Návratová Uzavřená 14,747 14 Ludgeřovice
Jarmila Kussá Bobrovnická 58/1, 725 28 Ostrava - Lhotka
Helena Dudková Cihelní 31, 748 01 Hlučín
Mgr.Arnold Dudek Cihelní 31, 748 01 Hlučín
Václav Šafarčík Bolatice -Borová Třešňová 37
Petr Kožaný Požárnická 5, 748 01,Hlučín